فارمرز

هر آنچه در مورد گردشگری سبز باید بدانید

هر آنچه در مورد گردشگری سبز باید بدانید

محیط زیست برای انسانها پدیده ارزشمندی است که نمیتوان تاثیر شگرف آن را در برخورداری از یک زندگی سالم و شاد، انکار کرد. به همین دلیل، گردشگری سبز به عنوان یک تفریح و گردش سازگار با محیط زیست به میان می‌آید تا عملکرد محیط زیست را بهبود ببخشد.

گردشگری سبز چیست؟

گردشگری سبز چیست

گردشگری سبز یک صنعت گردشگری متفاوت و اخلاقی بوده که در تقابل با آسیب به محیط زیست قرار دارد