فارمرز

بازدید مجمع آموزش عالی لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

بازدید اعضاء مجمع آموزش عالی استان لرستان از کشت و صنعت فجر صفا فجر صفا در کانون توجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعضاء مجمع آموزش عالی استان لرستان ضمن بازدید از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، ظرفیت‌های این مجتمع را در زمینه‌های علمی، آموزشی، اقتصادی و… مورد ارزیابی قرار دادند. […]

کشت و صنعت فجر صفا؛ بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی

بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی روز پنجشنبه طی آیینی با حضور علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا افتتاح شد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز پنجشنبه در آیین افتتاح نخستین و بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد […]