فارمرز

صفا فارم

تحقیق و توسعه

رویکرد اصلی صفافارم در تمامی حوزه‌هایی که در آن فعالیت دارد، استفاده از دانش روز جهان و تلاش در جهت رسیدن به افق‌های نو در علوم کشاورزی و دامپروری است. بر این اساس تحقیق و توسعه، بخش بسیار مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های ما را به خود اختصاص داده است. این بخش تا کنون توانسته است با تکیه بر تحقیقات پردامنه و استفاده از مشاوران برتر جهانی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.

پروژه‌های موفــق تحقیق و توسعه در صفا فارم

تحقیق و توسعه در تمامی فرایندهای تولیدی صفافارم یک اولویت حیاتی و مهم است. تمامی کارکنان و متخصصان صفا فارم خود را موظف می‌دانند تا در جهت بهبود کیفیت بکوشند و راهکارهای افزایش کیفیت، بازدهی و بهداشت محصولات را کشف، بکارگیری و به مدیران گزارش دهند.

از این رو پیشرفت‌های شگرفی در تمامی پروژه‌های تولیدی صفافارم به وجود آمده است.

یا این وجود می‌توان به صورت مشخص به پرورش ماکرولوفوس، پرورش زنبور بامبل، کشت بافت، اصلاح نژاد دام سبک، اصلاح نژاد زنبور عسل، استفاده از شیوه‌های نوین بازاریابی و … به عنوان نمونه‌های موفق تحقیق و توسعه در صفا فارم اشاره نمود.

کنترل بیولوژیک آفات فارمرز
کنترل بیولوژیک آفات
اصلاح نژاد دام سبک
کشت بافت