فارمرز

کشت و صنعت فجر صفا؛ بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی

کشت و صنعت فجر صفا؛ بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی

بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی روز پنجشنبه طی آیینی با حضور علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا افتتاح شد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز پنجشنبه در آیین افتتاح نخستین و بزرگترین سایت خصوصی تکثیر و پرورش گوزن زرد […]