فارمرز

بازدید سردار محسن رضایی و استاندار لرستان به همراه جمعی از معاونین و همراهان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان (فارمرز)

بازدید سردار محسن رضایی و استاندار لرستان به همراه جمعی از معاونین و همراهان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان (فارمرز)

در جریان این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از پیشرفت‌های این مجموعه توسط سردار رضایی، مهندس محمدمهدی عرب‌نژاد، با ارائه گزارشی اجمالی از پروژه‌های در دست اجرا در این شرکت، نگاه علمی ترویجی را از جمله رویکردهای فارمرز  برشمردند و گفتند: امروز متخصصان و کارشناسان فارمرز آمادگی دارند آخرین دستاوردهای تخصصی و پژوهشی خود را در اختیار سایر فعالان این حوزه‌ها قرار دهند.