فارمرز

در راستای ارتقاء سلامت روان کارکنان فارمرز، کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل استرس برگزار گردید

در راستای ارتقاء سلامت روان کارکنان فارمرز، از سری دوره‌ مهارت‌های زندگی، کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل استرس برگزار گردید

در راستای ارتقاء سلامت روان کارکنان فارمرز، از سری دوره‌ مهارت‌های زندگی، کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل استرس برگزار گردید

امروزه استرس بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره بشر است و اگرچه نمی‌توان آن را کاملا برطرف کرد، اما تا جای ممکن می‌توان آن را مدیریت کرد. در این راستا فارمرز در جهت بهبود سلامت روان کارکنان و کاهش استرس در محیط کاری و خارج از آن، اقدام به برگزاری کارگاهی آموزشی به کمک متخصصان روانشناسی کرد.
 
در این کارگاه آموزشی، ابتدا به تحلیل علل استرس در محیط‌های مختلف پرداخته شد. سپس، مشارکت‌کنندگان به یادگیری مهارت‌های کنترل استرس از جمله تمرینات آرامشی و تکنیک‌های تنفس عمیق پرداختند تا بتوانند به طور بهتری با وضعیت‌های استرس‌زا برخورد کنند.