فارمرز

بازدید معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا و محصولات فارمرز

بازدید معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا و محصولات فارمرز

در این بازدید دکتر داوود منظور به اتفاق استاندار لرستان، معاونین و مدیریت سازمان برنامه و بودجه لرستان خانم دکتر حسن پور، در جریان پیشرفت پروژه‌های در دست اقدام این مجموعه و از نزدیک شاهد توانمندی‌ها و اقدامات انجام شده قرار گرفتند.
 
مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت لرستان مهندس محمدمهدی عرب نژاد  بخش‌های مختلف این مجموعه و چشم‌اندازهای آن را تشریح کردند.
 
معاون رئیس‌جمهور نیز از پیشرفت‌های چشمگیر حوزه کشاورزی و اشتغال آفرینی در مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا تقدیر کرد. وی اظهار داشت که این اقدامات، نه تنها به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کنند، بلکه راهی نوین برای بهبود زندگی مردم خواهند بود.