فارمرز

برگزاری سفر سیاحتی-زیارتی مشهد مقدس ویژه کارکنان مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان

برگزاری سفر سیاحتی-زیارتی مشهد مقدس ویژه کارکنان مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان

برگزاری سفر سیاحتی-زیارتی مشهد مقدس ویژه کارکنان مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان

شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا به منظور تکریم کارکنان شاغل در گلخانه طی قرعه‌کشی برگزار شده در تاریخ 16/09/1402 تعداد 10 نفر از کارکنان این مجموعه را به همراه 3 نفر از اعضا خانواده راهی سفر سیاحتی زیارتی مشهد مقدس خواهد کرد. لازم به ذکر است که این قرعه‌کشی در حضور پرسنل گلخانه و با نظارت مدیریت واحد اداری آقای دکتر نبی‌‌زاده برگزار گردید و در راستای نظارت و رسیدگی بر امور رفاهی پرسنل بصورت مستمر و برای همه بخش های شرکت طی دوره‌های آتی انجام خواهد گرفت.