فارمرز

بازدید دادستان خرم‌آباد به همراه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان لرستان از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

بازدید دادستان خرم‌آباد به همراه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان لرستان از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

بازدید دادستان خرم‌آباد به همراه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان لرستان از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

در این بازدید که با محوریت بررسی چالش‌ها و موانع احداث و راه‌اندازی شهرک صنعتی شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا برگزار گردید، محمدمهدی عرب نژاد، مدیرعامل این مجموعه، ضمن برشمردن پیشرفت‌ها و چشم‌اندازها، به ضرورت ایجاد اشتغال و کارآفرینی، رونق اقتصادی و محرومیت زدایی در این استان و منطقه تأکید کردند.
ایشان ضمن تشکر از همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، خواستار تسهیل فرآیندها در این راستا شد تا هرچه بیشتر منجر به اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی در این منطقه گردد.
در این بازدید، داریوش شاهون‌وند، دادستان شهرستان خرم‌آباد نیز ضمن تقدیر از پیشرفت‌های چشمگیر این مجموعه و تشکر از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم تغییر دیدگاه در امر صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای مربوطه تأکید نمود.
وی خاطرنشان کرد که برای حرکت در جهت محرومیت زدایی و اشتغال‌زایی جوانان، نیاز به همکاری پیوسته و در کنار هم بودن کارشناسان و مسئولین این دستگاه‌های اجرایی است تا منجر به کاهش زمان صدور مجوزها گردد.