فارمرز

بومی‌سازی تکنولوژی تولید زنبورهای انکارسیا پارازیتوئید در کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

رونمایی از دستاورد جدید فارمرز

بومی‌سازی تکنولوژی تولید زنبورهای انکارسیا پارازیتوئید در کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

در راستای قراردادهای پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و شرکت کشت و صنعت فجر صفا لرستان (فارمرز)، دانش فنی تولید انبوه زنبورهای پارازیتوئید سفیدبالک‌های گلخانه (Encarsia formosa و .spp Eretmocerus ) طی مدت دو سال توسط محققین بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به شرکت فجر صفا منتقل و محصول تجاری کارت‌های زنبور انکارسیا تهیه و رونمایی شد.
زنبورهای پارازیتوئید یکی از مهمترین گونه‌های عوامل کنترل بیولوژیک هستند که هم‌اینک تکنولوژی تولید انبوه آن‌ها در این مزرعه تولیدی و تحقیقاتی فراهم شده است و از این پس با نام تجاری Farmerz Biologic تولید و برای استفاده سایر گلخانه‌داران کشور عرضه شده و بخشی از نیازمندی‌های کشور به نمونه‌های خارجی را مرتفع می‌نماید.
گفتنی است یکی از اولویت‌های مجموعه فارمرز، برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در جهت بکارگیری دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه کشاورزی و دامپروری است که چنین رویکردی تا کنون منشأ خدمات ارزشمندی به جامعه کشاورزی و دامپروری ایران شده است.