فارمرز

لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در مجتمع تولیدی تحقیقاتی فارمرز

در دیدار معاون و مدیران کل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مجموعه فارمرز مطرح شد:

لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در مزرعه فارمرز

مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه جمعی از مدیران کل این وزارتخانه از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان (فارمرز) بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مهندس محمد مهدی عرب‌نژاد، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت با برشمردن ظرفیت‌های این مجموعه در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی و ترویج مبانی کشاورزی و دامپروری علمی اظهار امیدواری کردند با تعامل و همکاری بین مجتمع فارمرز و وزارت کار، دیگر ظرفیت‌های این مجتمع تولیدی و تحقیقاتی در راستای ایجاد اشتغال و بهره‌مندی مردم از مزایای تعاونی‌ها فعال گردد.

در این دیدار همچنین معاونان و مدیران کل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در این مجتمع، خواستار همکاری بیشتر کشت و صنعت لرستان در راستای ایجاد تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت این بخش شدند.