فارمرز

بازدید مجمع آموزش عالی لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

بازدید اعضاء مجمع آموزش عالی استان لرستان از کشت و صنعت فجر صفا

بازدید مجمع آموزش عالی لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

اعضاء مجمع آموزش عالی استان لرستان ضمن بازدید از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، ظرفیت‌های این مجتمع را در زمینه‌های علمی، آموزشی، اقتصادی و… مورد ارزیابی قرار دادند.

در جریان این بازدید که روسا، مدیران و نمایندگانی از دانشگاه‌های لرستان، علوم پزشکی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور، آیت‌الله بروجردی، جهاد دانشگاهی، بنیاد نخبگان و… در آن حضور داشتند، مهندس عرب‌نژاد، مدیرعامل کشت و سنعت فجر صفا با اشاره به اقدامات این مجتمع در راستای امور فرهنگی و آموزشی بیان کردند: فجر صفا می‌تواند با پیوند دادن علم و عمل، زمینه‌ به فعلیت رساندن ظرفیت‌های علمی استان و کشور را فراهم آورد.

ایشان با اشاره به برگزاری تورهای علمی و آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها در مجتمع کشت و صنعت فجر صفا، اظهار امیدواری کردند استمرار این روند ضمن ارتقاء سطح علمی دانشجویان، موجب افزایش روحیه خودباوری و امیدواری در میان آنان شود.

در ادامه این دیدار مدیران و نمایندگان دانشگاه‌های استان لرستان راهکارهای تداوم و ارتقاء همکاری‌های علمی را با مجتمع کشت و صنعت فجر صفا مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بازدید مجمع آموزش عالی لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا
بازدید مجمع آموزش عالی لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا