فارمرز

برگزاری هم اندیشی آموزشی مهارت‌های هتل‌داری نوین در کشت و صنعت لرستان

برگزاری هم اندیشی آموزشی مهارت‌های هتل‌داری نوین در کشت و صنعت لرستان

برگزاری هم اندیشی آموزشی مهارت‌های هتل‌داری نوین در کشت و صنعت لرستان

اولین دوره هم اندیشی آموزشی شیوه‌ها و مهارت‌های نوین هتلداری، تشریفات و گردشگری به همراه مذاکرات اولیه با نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا برگزار گردید.

برگزاری هم اندیشی آموزشی مهارت‌های هتل‌داری نوین در کشت و صنعت لرستان

در این نشست آموزشی که جمعی از هتلداران و مدیران هتل‌های استان در آن حضور داشتند، دکتر نبی‌زاده، مدیر واحد گردشگری شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا در خصوص ضرورت‌ آموزش و ترویج اصول هتلداری به عنوان یکی از پایه‌های گردشگری سخنرانی کردند و گفتند: امروزه داشتن مهارت در هتلداری و پذیرایی از گردشگران، یک نیاز اساسی و بسیار ضروری است که همه واحدهای اقامتی در استان لرستان باید با آن آشنا بوده و در جهت آموزش آن به کارکنان خود تلاش کنند.
ایشان استان لرستان را یکی از مستعدترین مناطق کشور در زمینه گردشگری دانستند که با وجود همه ظرفیت‌ها، هنوز نتوانسته است الزامات اولیه گردشگری از جمله هتل و سایر اماکن اقامتی را متناسب با ظرفیت‌های گردشگری خود فراهم نماید.
در ادامه این دوره دو تن از اساتید حوزه هتلداری کشور که با واحد گردشگری فجر صفا همکاری دارند، توضیحات تخصصی پیش نیازها و ضروریات هتلداری و تشریفات را شرح دادند و در ادامه شرکت‌کنندگان از ظرفیت‌های گردشگری مجتمع فجر صفا بازدید نمودند.
گفتنی است یکی از فعالیت‌های شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، گردشگری است که اقدامات انجام شده و طرح‌های گردشگری در حال اجرا، در آینده نزدیک این مجموعه را به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور مطرح خواهد کرد.

برگزاری هم اندیشی آموزشی مهارت‌های هتل‌داری نوین در کشت و صنعت لرستان