فارمرز

بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از کشت و صنعت فجر صفا

بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از کشت و صنعت فجر صفا

بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از کشت و صنعت فجر صفا

دکتر میرسامان پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان بازدید کرد.

دکتر پیشوایی در این دیدار که خانم دکتر حسن‌پور، مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان نیز ایشان را همراهی می‌کرد، مجتمع فجر صفا را نمونه بسیار موفقی در زمینه بهره‌وری عنوان نمودند و اظهار امیدواری کردند بتوانند با همکاری در این زمینه، بهره‌وری در این مجتمع تولیدی و تحقیقاتی را به حداکثر ممکن برسانند.

در جریان این دیدار مهندس محمد مهدی عرب‌نژاد، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، گزارشی از اقدامات این مجموعه در راستای بهره‌وری از منابع را ارائه نمودند.

بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از کشت و صنعت فجر صفا
بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از کشت و صنعت فجر صفا