فارمرز

بازدید مسئولان صنعت و معدن و دانشگاه علمی کاربردی لرستان از کشت و صنعت فجر صفا

بازدید مسئولان صنعت و معدن و دانشگاه علمی کاربردی لرستان از کشت و صنعت فجر صفا

بازدید مسئولان صنعت و معدن و دانشگاه علمی کاربردی لرستان از کشت و صنعت فجر صفا

جمعی از مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان از مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید مهندس محمدمهدی عرب‌نژاد، مدیرعامل مجتمع فجر صفا، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشت و صنعت در رابطه با تولید محصولات زراعی و دامی با رویکرد دانش بنیان و مبتنی بر تحقیق و توسعه را معرفی کردند.

در این دیدار همچنین بر ظرفیت کشت و صنعت در ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی تأکید شد.