فارمرز

کشت و صنعت لرستان، کارگاه عظیم مهارت‌آموزی در لرستان شد

کشت و صنعت لرستان، کارگاه عظیم مهارت‌آموزی در لرستان شد

کشت و صنعت لرستان، کارگاه عظیم مهارت‌آموزی در لرستان شد

مجتمع جوارکارگاهی کشت و صنعت لرستان با حضور مهندس میمنت‌آبادی، معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان فنی و حرفه ای کشور و آقای رضایی مدیر کل دفتر راهبردی اجرای آموزش سازمان به همراه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان و فرماندار خرم آباد شروع بکار کرد.

میمنت‌آبادی در مراسم افتتاح مجتمع جوارکارگاهی کشت و صنعت لرستان، این مجموعه عظیم را فرصتی بسیار مناسب برای تربیت نیروی کار ماهر عنوان نمودند و اظهار امیدواری کردند با اجرای این طرح تعداد زیادی از جوانان جویای کار در استان لرستان برای اجرای طرح‌های متنوع کشاورزی و دامپروری توانمند شوند.

مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان کارگاه‌های آموزشی مهارت‌آموزی در زمینه‌های تخصصی کشاورزی و دامپروری را برگزار خواهد کرد.