فارمرز

حضور شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان در هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و آبیاری خرم‌آباد

حضور شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان در هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و آبیاری خرم‌آباد

حضور شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان در هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و آبیاری خرم‌آباد

زمان: 12 لغایت 15 اسفند ماه 1400

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خرم آباد

ساعت بازدید:14 تا 19