فارمرز

فارمرز

کنترل بیولوژیک آفات

امروزه استفاده از عوامل بیولوژیک با هدف کاهش خسارت ناشی از آفات، تولید محصولات سالم و ارگانیک، کاهش مقاومت آفات نسبت به سموم شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دیگر لازم نیست برای دفع آفات، از انبوه سموم شیمیایی استفاده کرد چون این حشرات مفید وظیفه از بین بردن آفات را در گلخانه‌های صفا فارم بر عهده دارند.

ما مفتخریم با ایجاد چرخه کامل تولید دو نمونه از مهمترین گونه‌های این عوامل کنترل بیولوژیک یعنی «ماکرولوفوس»، «اوریوس» و «زنبور پارازیتوئید» ضمن تامین نیاز گلخانه‌های مزرعه فارمرز، کشور را نیز از ورود این محصولات بی‌نیاز کنیم.

Farmerzs Biological Pest Control