فارمرز

مسئولیت اجتماعی فارمرز

اینک فارمرز با عمل به مسئولیت اجتماعی خویش در قبال حفظ محیط زیست، با کاشت هزاران درخت سهم بسزایی در تولید هوای پاک ایفا می‌کند. 

مسئولیت اجتماعی کاشت درخت
گلخانه مدرن فارمرز

گلخانه‌های مدرن هیدروپونیک نیز با جذب دی اکسید کربن به پاک شدن هوا کمک می‌کنند.

در مزرعه فارمرز با مدیریت چرخه آب، بیشترین استفاده از منابع آبی به عمل می‌آید. سیستم‌ها آب باران را ذخیره کرده و در مصارف دیگر صرف می‌کنند.

مدیریت چرخه آب در فارمرز
محافظت از خاک در فارمز

در مزرعه فارمرز خاک به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید، بسیار ارزشمند بوده و از آن محافظت می‎‌شود. بافت جنگلی مجموعه به صورت مداوم مراقبت شده و درختان به خوبی محافظت می‌شوند. مزارع گیاهان دارویی و باغات سهم مهمی در حفظ و غنی شدن خاک بر عهده دارند و مزرعه فارمرز توانسته است از این نظر کمک فراوانی به محیط زیست بکند.

محافظت فارمز از گونه‌های در حال انقراض
محافظت فارمز از گونه‌های در حال انقراض

محافظت از گونه‌های در حال انقراض

Farmerz

 بخش مهمی از درآمد فارمرز صرف امور عام‌المنفعه می‌شود، تأسیس مرکز آموزشی و مرکز درمانی و همچنین ایجاد تورهای آموزشی ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان از جمله این فعالیت‌هاست. اینک فارمرز علاوه بر تولید، یک نهاد آموزشی و فرهنگی نیز هست که می‌تواند در توانمندسازی جمع کثیری از مردم و بالا رفتن روحیه خودباوری و امیدواری در آنان موثر باشد.