فارمرز

فارمرز

تحقیق و توسعه

رویکرد اصلی فارمرز در تمامی حوزه‌هایی که در آن فعالیت دارد، استفاده از دانش روز جهان و تلاش در جهت رسیدن به افق‌های نو در علوم کشاورزی و دامپروری است. بر این اساس تحقیق و توسعه، بخش بسیار مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های ما را به خود اختصاص داده است. این بخش تا کنون توانسته است با تکیه بر تحقیقات پردامنه و استفاده از مشاوران برتر جهانی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.

تحقیق و توسعه​ R&D
تحقیق و توسعه در فارمرز

پروژه‌های موفــق تحقیق و توسعه در فارمرز

تحقیق و توسعه در تمامی فرایندهای تولیدی فارمرز یک اولویت حیاتی و مهم است. تمامی کارکنان و متخصصان فارمرز خود را موظف می‌دانند تا در جهت بهبود کیفیت بکوشند و راهکارهای افزایش کیفیت، بازدهی و بهداشت محصولات را کشف، بکارگیری و به مدیران گزارش دهند.

از این رو پیشرفت‌های شگرفی در تمامی پروژه‌های تولیدی این شرکت به وجود آمده است.

یا این وجود می‌توان به صورت مشخص به پرورش عوامل کنترل بیولوژیک آفات همچون ماکرولوفوس، اوریوس، زنبورهای پارازیتوئید، پرورش زنبور بامبل، کشت بافت، اصلاح نژاد دام سبک، اصلاح نژاد زنبور عسل، استفاده از شیوه‌های نوین بازاریابی و … به عنوان نمونه‌های موفق تحقیق و توسعه در فارمرز اشاره نمود.

کنترل بیولوژیک آفات
کنترل بیولوژیک آفات
اصلاح نژاد دام سبک
اصلاح نژاد دام سبک
کشت بافت در فارمرز
کشت بافت